Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Cennik

Cennik

Opłaty za egzamin państwowy od 19.01.2013r.

L.p. Kategoria Teoria [zł] Praktyka [zł] Teoria +
Praktyka [zł]

1.

AM, B

30,00

140,00

170,00

2.

A1, A2, A

30,00

180,00

210,00

3.

B1, C1, D1, T

30,00

170,00

200,00

4.

B kod 96

-

170,00

-

5.

C, D

30,00

200,00

230,00

6.

BE

-

200,00

-

7.

C1E, CE, D1E, DE

-

245,00

-

  • W przypadku nie przystąpienia do egzaminu, nie występuje częściowy zwrot opłaty.

  • Zmiany terminu można dokonać najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające dzień egzaminu.

  • W przypadku zdarzeń losowych dopuszcza się możliwość odstąpienia od egzaminu w terminie krótszym niż na 2 - zgodnie z zarządzeniem >>>

  • dokumentem potwierdzającym brak możliwości przystąpienia do egzaminu może być zaświadczenie zawierające informację o braku możliwości przystąpienia do egzaminu lub zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA

Bank i nr konta:

PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.

71 1020 3916 0000 0402 0108 0118

27 1020 3916 0000 0602 0231 3294 - tylko dla egzaminów ustalanych telefonicznie

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. (Dz. U. 2013, poz. 78 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz. 232)

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim