Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Akcje i zajęcia BRD 2009

Wspólna kontrola KPP, WORD, ŻW – „Niechronieni” w Opocznie - 05.11.2009

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez opoczyńską drogówkę pod nazwą: „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” Listopadowa akcja ukierunkowana była na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom oraz kontrolę stosowania się do przepisów ruchu drogowego. W celu wyeliminowania zagrożeń z udziałem nieoświetlonych pieszych czy rowerzystów oraz przyczynienia się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu opoczyńskiego w minionym tygodniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Opoczno przy współudziale funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej z Placówki w Tomaszowie Maz. i przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. przeprowadzili wzmożone działania. Zdaniem organizatorów przedsięwzięcia wśród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie działań zwracano szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy a także zgodne z przepisami poruszanie się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, propagowano także używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych i oświetleniowych.

Oświetlenie rowerowe i kamizelka odblaskowa to wydatek kilkunastu złotych, mandat za tego typu wykroczenie jest wielokrotnością tej kwoty, a zdrowie i życie jest bezcenne.


Akcja „Niechronieni” WORD w Piotrkowie Tryb. i tomaszowska Policja - 15.10.2009

W miniony czwartek 15 października br., tj. w dzień kiedy przypadała ogólnopolska akcja Komendy Głównej Policji „Niechronieni”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim po raz kolejny uczestniczył w tego typu przedsięwzięciu. Tym razem piotrkowski WORD wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował akcję skierowaną do pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Celem przedsięwzięcia było uświadamianie wszystkim poruszającym się bez odpowiedniego oświetlenia, jak duże stwarzają zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z koordynatorem bezpieczeństwa ruchu drogowego w piotrkowskim WORD skontrolowali i pouczyli kilkanaście osób z powiatu tomaszowskiego. Wszyscy zatrzymani otrzymali też elementy odblaskowe m.in. w postaci oświetlenia rowerowego oraz kamizelek i opasek odblaskowych. W akcji uczestniczyli: z KPP w Tomaszowie Maz. sierż. sztab. Roman Lenarcik, sierż. Rafał Kopacz oraz przedstawiciel WORD w Piotrkowie Michał Franas. Zarówno policjanci tomaszowskiej drogówki, jak i specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD podkreślają fakt, że pomimo ujawnienia kilkunastu osób bez odpowiedniego oświetlenia coraz częściej na naszych drogach można też spotkać osoby poruszające się w kamizelkach odblaskowych oraz z prawidłowym oświetleniem rowerowym. W tym dniu pozostałe patrole tomaszowskiej drogówki uczestniczyły w akcji „Niechronieni” także z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie Maz., która ściśle współpracuje z policją i piotrkowskim WORD.


Wspólna akcja WORD i Policji - 11.09.2009

11 września br. Zastępca dyrektora WORD w Piotrkowie Trybunalskim Bronisław Brylski wraz z koordynatorem ds. BRD Michałem Franasem oraz piotrkowscy policjanci z wydziału ruchu drogowego KMP złożyli wizytę najmłodszym uczniom w Szkole Podstawowej w Babach na terenie gminy Moszczenica. Placówka ta umiejscowiona jest przy drodze wojewódzkiej nr 716, na której odbywa się duży ruch samochodów osobowych i ciężarowych. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i w ramach trwającej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci wraz z WORD-em opowiedzieli najmłodszym o prawidłowych zachowaniach na drodze oraz wręczyli im elementy odblaskowe. W przeprowadzonej pogadance funkcjonariusz policji poinformował najmłodszych uczniów SP w Babach o podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach i prawidłowym przejściu przez jezdnię. Następnie dzieci obejrzały film animowany, który ściśle nawiązywał do w/w akcji BRD, a na zakończenie uczniowie wyszli przed szkołę, gdzie policjanci i pracownicy WORD-u opowiedzieli dzieciom jak ważne jest noszenie odblasków i jak poprawia to ich bezpieczeństwo, zwłaszcza po zmroku i poza terenem zabudowanym. Wspólnie z uczniami zademonstrowali również prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych. Następnie uczniowie otrzymali materiały szkolne o tematyce bezpieczeństwa w postacie zeszytów, których okładki piotrkowski WORD zaprojektował w znaki drogowe. Dzieci otrzymały również malowanki o tematyce BRD, a także elementy odblaskowe m.in.: zawieszki, opaski, kamizelki i worki na obuwie zakupione przez piotrkowski ośrodek ruchu drogowego. W akcji oprócz przedstawicieli WORD uczestniczyli także przedstawiciele KMP, w tym: naczelnik piotrkowskiej drogówki, podinsp. Artur Szczegielniak oraz mł. asp. Małgorzata Para i mł. asp. Jerzy Majewski. Warto podkreślic fakt, że wszystkie dzieci z klas I-III otrzymały odblaskowe gadżety oraz zeszyty WORD z opisem znaków drogowych.


WORD podczas 90 rocznicy powołania Policji Państwowej – lipiec 2009r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim stale współpracuje z czterema komendami Powiatowymi Policji i Komendą Miejską Policji w Piotrkowie. W tym roku WORD podczas święta Policji był obecny w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz w Opocznie. Wsparliśmy także w tym szczególnym dla Policji dniu KPP w Radomsku, która z okazji swojego święta zorganizowała wspólnie ze starostwem festyn wakacyjny w Masłowicach. 23 lipca w Piotrkowie uczestniczyliśmy wraz funkcjonariuszami KMP w akcji letniej „Wyciągamy dzieci z bramy”, która w tym dniu była połączona ze świętem Policji. Tomaszowscy Policjanci zorganizowali piknik rodzinny przy Ogniwie Policji Konnej w Smardzewicach, gdzie dzieci miały możliwość ćwiczenia bezpiecznej i zgodnej z przepisami jazdy rowerem w miasteczku przygotowanym przez koordynatora z WORD. W piątek 24 lipca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Opocznie zorganizował festyn, na którym również obecny był przedstawiciel piotrkowskiego WORD. Zorganizowane przez Policję uroczystości, we wszystkich przypadkach były zakończone rozdaniem wielu atrakcyjnych nagród szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W dużej mierze nagrody, zwłaszcza odblaskowe kamizelki, opaski na rękę, czy kodeksy rowerzysty i motorowerzysty ufundował piotrkowski WORD. Dzięki naszym odblaskowym gadżetom oraz materiałom popularyzującym BRD policjanci wspólnie z WORD promowali bezpieczne zachowania na drogach wśród dzieci i młodzieży.


WORD na Dniach Opoczna - 29.05.2009

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim wzorem lat ubiegłych uczestniczył 29maja 2009 roku w Dniach Opoczna. Przedstawiciel WORD wspólnie z wydziałem ruchu drogowego KPP w Opocznie przeprowadził sprawdzian na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Opoczno. Funkcjonariusze KPP wspólnie z koordynatorem ds. BRD WORD w Piotrkowie popularyzowali również bezpieczna zachowania na drodze, m.in. rozdając kodeksy rowerzysty, motorowerzysty oraz odblaskowe gadżety. Zainteresowanie było tak duże, że nawet przelotny deszcz nie spłoszył chętnych do ćwiczeń jazdy rowerem w mobilnym miasteczku ruchu drogowego z WORD.


Konkurs w Zelowie „Bezpieczeństwo dla wszystkich” - 30.04.2009

30 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt.: „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. W ramach projektu przez tydzień w szkole realizowano różnorodne konkursy mające na celu promowanie bezpiecznych zachowań dzieci na drodze. Rozstrzygnięto m.in. Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Ratownicy medyczni z Bełchatowa oraz strażacy OSP w Zelowie uzmysławiali uczniom, jakie zagrożenia mogą wystąpić na drogach. Na uroczystym podsumowaniu całego przedsięwzięcia był także dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pan Bogusław Kulawiak, który wręczył uczniom z klas I - III ora IV – VI atrakcyjne nagrody. Wyłoniono zwycięzców w konkursie plastycznym i szkolnym konkursie wiedzy o ruchu drogowym. Uczniowie zelowskiej szkoły otrzymali od dyrektora WORD m.in. kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe oraz różne gadżety edukacyjne i odblaskowe dla rowerzystów. W przedsięwzięciu oprócz WORD w Piotrkowie uczestniczyli: Urząd Miejski w Zelowie, Rejonowy Sztab Ratownictwa SKSR w Bełchatowie, Komisariat Policji oraz OSP z Zelowa. Na zakończenie goście obejrzeli przedstawienie przygotowany przez uczniów kl.IV b pt.: „Droga do szkoły z odblaskami”. Organizatorami projektu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” były: Justyna Mosińska i Dorota Wędzik - nauczycielki z SP nr4 w Zelowie. Uczniowie zelowskich szkół od dwóch lat mogą także ćwiczyć w praktyce zgodną z przepisami jazdę rowerem, bowiem m.in. dzięki wsparciu WORD w Piotrkowie powstało tam stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego.


Konkurs wiedzy o BRD w ZSG nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - 22.04.2009

W dniu 22 kwietnia 2009 r. odbył się w ZSG nr 1 konkurs z wiedzy o ruchu drogowym dla klas drugich. „Mały turniej BRD”. Konkurs, przygotowany przez nauczyciela klasy drugiej – Małgorzatę Brylską, przeprowadzony został w II etapach. W I - szym etapie, uczniowie wszystkich klas drugich, pisali test składający się z 15 pytań. Do II - go etapu przystąpiły trzyosobowe drużyny z każdej klasy. Uczniowie reprezentujący klasę uzyskali najwyższe wyniki w teście. II –gi etap stanowił test składający się z 10 zagadnień. Pytania testowe sprawdzały znajomość: znaków drogowych, klasyfikowania ich do odpowiednich grup, numerów służb ratowniczych, zasad przechodzenia przez jezdnię. Ponadto uczniowie musieli rozwiązać wykreślankę literową, zagadki, krzyżówkę oraz poprawnie nazwać części roweru. Prace zespołów klasowych oceniało jury w składzie: przewodnicząca – wicedyrektor szkoły Barbara Umięcka, policjant sekcji drogowej – sierżant sztabowy Jerzy Majewski oraz koordynator WORD d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego Michał Franas. Jury oceniło plakaty plastyczne przygotowane przez klasę oraz sprawdziło zadania testowe. I miejsce z liczbą punktów 55 zajęła klasa II c, II miejsce z liczbą punktów 54 klasa II b, III miejsce z liczbą punktów klasa II d i IV miejsce klasa II a z liczbą punktów 45. Sponsorem cennych nagród dla wszystkich uczestników konkursu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Organizator konkursu otrzymał także dla klasy apteczkę pierwszej pomocy.


Wróć do "Akcje i zajęcia BRD - strona główna"

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim