Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarezerwuj termin egzaminu on-line Biuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Aktualne terminy szkoleń i kursów

Rodzaj szkolenia, kursu Termin
szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych 30.06.2017, g. 14:30
kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 26-27.06.2017
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona trwa nabór
kurs kwalifikacyjny dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - szkolenie okresowe trwa nabór
szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym trwa nabór
kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy trwa nabór
kurs dla kandydatów na egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów spr. kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami trwa nabór
Copyright (c) 2009-2017 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim