Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualności

Rodzaje szkoleń / kursów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi następujące rodzaje szkoleń i kursów:

  • szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych - szczegóły >>>

  • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - szczegóły >>>

  • szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym - szczegóły >>>

  • kurs dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - szczegóły >>>

  • kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy - szczegóły >>>

  • trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - szczegóły >>>

  • kursy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - szczegóły >>>

  • kurs pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - szczegóły >>>


 

Firmy współpracujące z WORD w zakresie szkoleń:

 

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim