Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dział Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim stanowi jego integralną część i realizuje zadania mające na celu szeroko rozumianą poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Swoim zasięgiem oddziaływania obejmujemy teren pięciu powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i bełchatowskiego. Działania w zakresie popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego piotrkowski WORD realizuje wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Komendami Powiatowymi w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Bełchatowie.

Realizujemy szereg działań mających na celu:

 • edukację komunikacyjną oraz popularyzację zasad BRD wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

 • inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu piotrkowskiego,

 • prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników ruchu drogowego.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – Z NAMI BEZPIECZNIEJ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim szczególny nacisk kładzie na kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego tj. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nasze objazdowe miasteczko ruchu drogowego dociera do szkół w najdalej położonych miejscach regionu piotrkowskiego. Wspólnie z funkcjonariuszami sekcji ruchu drogowego poszczególnych Komend Powiatowych Policji uczymy dzieci przepisów ruchu drogowego oraz sprawnego i zgodnego z przepisami poruszania się rowerem po drogach publicznych. Pomagamy i przeprowadzamy wspólnie z Policją i szkołami sprawdziany na kartę rowerową i motorowerową. Prowadzimy i współorganizujemy pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczniów. Patronujemy i sponsorujemy wiele uroczystości popularyzujących BRD w całym regionie piotrkowskim.

Uczestniczymy w organizowaniu wielu przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, min.:

 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

 • Rejonowy Turniej BRD,

 • Mikołaj na Drodze,

 • Odblaskowe pierwszaki,

 • Bezpieczna droga do szkoły,

 • Akcja KWP „ Niechronieni”,

 • Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu – Borki,

 • Bezpieczne wakacje,

 • Wyciągamy dzieci z bramy,

 • American Old Picnik,

 • Rodzinny Rajd Rowerowy w Piotrkowie Tryb.,

 • Razem bezpieczniej,

 • Sprawny rower,

 • Światowy Tydzień BRD.

Zakres przedsięwzięć realizowanych przez dział BRD wynika ze statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim