Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Karta Moto/rowerowa

Kandydat/uczeń na kartę motorowerową musi mieć ukończone 13 lat, na kartę rowerową 10 lat, posiadać legitymację szkolną oraz pisemną zgodę rodziców. Uczniowie, którzy mają zaliczoną część teoretyczną powinni mieć ze sobą arkusz zaliczeń z udokumentowanym wpisem zaliczenia testów – arkusz wydaje dyrektor szkoły lub nauczyciel wychowania komunikacyjnego. Egzamin jest bezpłatny.


 

 

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim